İlanları Karşılaştır

Karşılaştır
Yalnızca 4 İlanı karşılaştırabilirsiniz, eklenen herhangi bir yeni ilanı, karşılaştırmadaki ilk ilanı değiştirir.

Haber

Bireyler ve Aileler hangi amaçlarla konut satın alırlar?

Bireylerin/ailelerin konut satın alma kararlarındaki başlıca motivasyonları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

1-İçinde barınmak, oturmak yani bizzat kullanmak

2-Kira getirisi elde etmek

3-Sermaye getirisi elde etmek(Sermaye getirisi: Gayrimenkulü şimdi alıp birkaç sene sonra sattığında, satın alma değeri ile satış değeri arasındaki fark olarak açıklanabilir.)

Bir kişi yukarıda sıralanan üç motivasyonun herhangi birisi veya her üçünün birden etkisiyle konut sahibi olmayı hedefleyebilir.

Kişi, konutu kendi kullanımına yönelik satın almak istiyorsa, kullanım faydası en yüksek olan konutun tercih etmelidir. Kullanım faydası en yüksek konut kavramını biraz açarsak; Kişinin üç tane çocuğu varsa, dede ve nine de onlarla yaşıyorsa, yüzölçümü açısından büyük bir eve ihtiyaç olacaktır. Ayrıca bu kişinin ve eşinin nerede çalıştığı, çocuklarının hangi okullara gittiği önemlidir. Bu durumda evden çıkıp bir yere gitmek durumunda olan(işe ve okula giden) bireylerin ulaşım zahmetlerini en minimuma indirebilecek bir lokasyon tercihi ön plana çıkar. Böyle bir durumda, konutu kullanacak ailenin gerek büyüklük gerekse lokasyon olarak en optimal çözümü sunan(yani kullanım faydası en yüksek) konutu tercih etmesi daha doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir