İlanları Karşılaştır

Karşılaştır
Yalnızca 4 İlanı karşılaştırabilirsiniz, eklenen herhangi bir yeni ilanı, karşılaştırmadaki ilk ilanı değiştirir.

Haber

İnsanlar hayatlarının hangi döneminde gayrimenkul satın alma kararı verirler?

İnsanların hayatlarını finansal açıdan birkaç evrede anlatmak daha uygun olur sanıyorum.

Bunlardan ilki, insanların ailelerine bağımlı oldukları dönemdir. Doğumundan 25 yaşa kadar olan bu döneme eğitimin –belki askerliğin de- bittiği ve çalışma hayatının başladığı ilk yıllar da dahil edilebilir. Bu dönemde, çoğu kişiye ait herhangi bir gelir ya da finansal birikim bulunmamaktadır.

İkinci yaş döneminde insanlar kendi ailelerini veya hanelerini kurmaktadır. Bu dönemde en azından bir konuta ihtiyaç duyulmamaktadır. Eğer, insanlar ailelerinden bir gayrimenkul miras kalmadıysa ya da ailelerine ait bir konutu kullanmıyorlarsa, bu defa kiracı olarak bir konutta oturmak durumunda kalmaktadır. İşlerinde ilerleyip kariyerlerinde yükselerek, finansal anlamda daha güçlü bir noktaya geldiklerinde kendilerine bir konut edinme veya bir işyeri edinme noktasına gelmektedirler. O da Türkiye’de bizim bildiğimiz kadarıyla, 30-35 yaşından sonra 40’lı yaşlara doğru gerçekleşmektedir.

40’lı yaşların sonunda, 50’li yaşlara doğru insanlar finansal olgunluğa erişmektedirler. Finansal olgunluk; bireylerin gelirlerinin, harcamalarının aşması ve düzenli bir şekilde tasarruf yapabilir hale gelmeleri demektir. Finansal olgunluğa erişen bireylerin yatırım anlamında gayrimenkullere yönelik ilgisi ise; genellikle emekliliğe hazırlık evresinde nakit akışı/kira getirisi sağlanabilecek ikinci, üçüncü gayrimenkulün edinimi olarak ortaya çıkmaktadır.

Daha az olmakla birlikte bir ikinci konut, bağ evi, yayla evi, yazlık gibi farklı konut tiplerinin de bu dönemde satın alındığı gözlenmektedir.

60-65 yaş itibariyle iş gücü piyasasından çekilmeleriyle birlikte, gayrimenkule yatırım dönemi bitmekte, insanlar ellerindeki gayrimenkullerin getirilerinden(genellikle kira gelirlerinden) istifade sürecine girmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir